11.03.2015

Det blir stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere i Norge. Mange har bodd her lenge. Tidligere undersøkelser blant innvandrere viser større forekomst av psykiske problemer enn i befolkningen generelt, og at det er økende forekomst med økende alder. Helsefremmende og forebyggende tiltak for denne gruppen blir viktig. Hvordan kan vi bidra til forebygging av psykiske plager og mistrivsel hos eldre kvinner med innvandrerbakgrunn?

Les mer
19.03.2015

Tirsdag ble boken Minner i bilder av Hilde Kramer tildelt prisen Ordknappen. Det er foreningen Leser søker bok som deler ut denne prisen.

 

Les mer

Nye bøker

Tidstyven
Pris
kr 170,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
Minner i bilder
Pris
kr 190,00
Måltider er mer enn mat
Pris
kr 60,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Pyramiden, novellefilm DVD
Som vi ser oss
Pris
kr 130,00
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.