27.04.2015

Mange hjemmeboende pasienter har en kognitiv svikt. Noen er utredet, men andre er i en fase hvor familie, pårørende eller hjemmetjenesten har mistanke om en begynnende hukommelsessvikt. Å fange opp tidlige symptomer kan bidra til at pasienten får tidlig utredning og tilpasset hjelp.

Les mer
23.04.2015

Flere studier har funnet en sammenheng mellom depresjon og demens. Men fordi depresjon og demens ofte måles nært hverandre i tid, vet vi fortsatt ikke om depresjon er et tidlig symptom på at demens er under utvikling, eller om depresjon øker risikoen for å få demens.

 

Les mer

Nye bøker

Lommeguide
Pris
kr 50,00
Livsmot og mismot
Pris
kr 120,00
Minner i bilder
Pris
kr 190,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00
Tidstyven
Pris
kr 170,00
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Pyramiden, novellefilm DVD

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.