08.10.2014

Regjeringen skal utvikle en ny plan for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende: Demensplan 2020. Brukere og pårørende skal ha en helt sentral rolle i arbeidet med den nye planen, og inviteres derfor til dialogmøter

Les mer
21.10.2014

Alle kommuner i landet skal nå ha mottatt spørreskjema om tilbudet til personer med demens i sin kommune. Den nasjonale kartleggingen er en del av satsingen i Demensplan 2015 og målet er å få oversikt over omfanget av tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens i kommunene

 

Les mer

Nye bøker

Tidstyven
Pris
kr 170,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
Pyramiden, novellefilm DVD
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Som vi ser oss
Pris
kr 130,00
Måltider er mer enn mat
Pris
kr 60,00
Et langt liv med dysmeli
Pris
kr 60,00

Kursoversikt

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring (FoA), og utviklingshemning og aldring (UA).